Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2012 » Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do udziału w konkursie Nr RPLD.03.04.00-7/11 o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Oś Priorytetowa III


Gmina Tomaszów Mazowiecki zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do udziału w konkursie Nr RPLD.03.04.00-7/11 o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Zaproszenie do składania ofertInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 14 luty 2012
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 14 luty 2012 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 14 luty 2012 godz. 10:35
Liczba odsłon:
  8598 od 14 luty 2012 godz. 10:31  (średnio 2.9 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33