Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT » 2018 ROK


 
  Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej
  Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej - II postępowanie
  Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej - III postępowanie
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiaderno, Swolszewice Małe, Twarda, Tresta
  Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kolonia Zawada ul. Podleśna, Karolinów ul. Wodna, Wąwał ul. Łączna, Tresta ul. Świerkowa, Cisowa, Jałowcowa, Jodłowa
  Budowa parku edukacyjno-rekreacyjnego – „edukacja leśna” w miejscowości Tresta
  Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w miejscowościach: Komorów, Smardzewice, Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trest
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trest
  Przebudowa drogi gminnej nr 116405E przez wieś Chorzęcin
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana
  Przebudowa i remont pomieszczeń strażnicy OSP w miejscowości Twarda
  Rozbudowa drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym – ETAP I
  Rozbudowa i remont drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym - II postępowanie
  Rozbudowa obiektu użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda w celu urządzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej
  Rozbudowa obiektu użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda w celu urządzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej - II postępowanie
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - IV postępowanie
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - V postępowanie
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - VI postępowanie
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2018/2019 w ilości ok. 113.500 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 15.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I - II postępowanie
  Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych selektywnie przez mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
  Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych selektywnie przez mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - II po
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – V etap
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – V etap - II postępowanie
  Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
  Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 - II postępowanie
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 4 styczeń 2018
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 4 styczeń 2018 godz. 12:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 4 styczeń 2018 godz. 12:22
Liczba odsłon:
  6031 od 4 styczeń 2018 godz. 12:22  (średnio 3.53 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33