Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2018


 
  Budowa wielofunkcyjnej strefy aktywności w miejscowości Komorów, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn. „Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno”
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”
  Uporządkowanie wraz z częściowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół w Zawadzie
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP”
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku DL w Twardej przy ul. Południowej
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji, przebudowy oraz rozbudowy budynku OSP w Smardzewicach
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2018/2019
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 15 marzec 2018
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 15 marzec 2018 godz. 13:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 15 marzec 2018 godz. 13:00
Liczba odsłon:
  17607 od 15 marzec 2018 godz. 13:00  (średnio 8.6 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33