Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ARCHIWUM BIP  » OBWIESZCZENIA URZĘDOWE » OBWIESZCZENIA O WSZCZĘCIU I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


 
  Budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 2 x 3 MW, wysokości do 190 m i średnicy wirnika 112 m wraz z elementami towarzyszącymi
  Budowa chodnika oraz miejsc postojowych na samochody osobowe w miejscowości Wąwał gmina Tomaszów Maz.
  Budowa chodnika oraz wjazdów gospodarczych w miejscowości Swolszewice Małe gm. Tomaszów Mazowiecki
  Budowa chodnika w miejscowości Swolszewice Małe gmina Tomaszów Mazowiecki
  Budowa chodnika w miejscowości Wąwał gmina Tomaszów Mazowiecki
  Budowa chodnika wraz z wjazdami w miejscowości Swolszewice Małe gmina Tomaszów Maz.
  Budowa drogi - ul. Długa w miejscowości Wąwał gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi - ul. Ogrodowa w miejscowości Smardzewice gm. Tomaszów Mazowiecki
  Budowa drogi - ul. Stoczek w miejscowości Smardzewice gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi - ul. Stoczek w miejscowości Smardzewice gm. Tomaszów Mazowiecki
  Budowa drogi o dł. 290 mb w miejscowości Karolinów gmina Tomaszów Maz.
  Budowa drogi o dł. 560 mb w miejscowości Dąbrowa i Kolonia Zawada
  Budowa drogi o długości 683 mb i korytek ściekowych w miejscowości Smardzewice, ul. Ogrodowa w gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi ul. Długa w miejscowości Wąwał gmina Tomaszów Maz.
  Budowa drogi w miejscowości Karolinów gm. Tomaszów Mazowiecki
  Budowa drogi w miejscowości Tresta w gminie Tomaszów Mazowiecki
  Budowa dróg wewnętrznych i sieci elektroenergetycznej do jazu na rzece Wolbórce w miejscowości Zawada i Kolonia Zawada
  Budowa gazociągu ś/c PN 90 PE
  Budowa gazociągu ś/c PN 90 PE, miasto Tomaszów Maz., Kolonia Zawada - Dąbrowa - Gmina Tomaszów Maz.
  Budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej, obręb 13 Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Zaborów I, Zaborów II (obręb Zaborów) gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Zawada, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej PKL3F468 relacji stacja BB30964 Piotrków Tryb. - stacja BB39116 Tomaszów Maz.
  Budowa małej elektrowni wodnej MEW i zainstalowanie urzadzeń MEW na jazie rzeki Wolbórki w miejscowości Zawada gmina Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego - linia napowietrzna w miejscowości Wąwał ul. Długa - Sadowa, gmina Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego - linia napowietrzna w miejscowości Wąwał ul. Nowa, gmina Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna obręb Wąwał gmina Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w miejscowości Smardzewice gmina Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w miejscowości Smardzewice gmina Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sługocice gmina Tomaszów Maz.
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN 125 mm z rur PE
  Budowa sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów:128/1 w miejscowości Sługocice w gminie Tomaszów Maz.
  Budowa sieci wodociągowej PCV 110 dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach w miejscowości Kolonia Zawada w gminie Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąwał w gminie Tomaszów Maz.
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąwał w gminie Tomaszów Maz.
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zaborów II
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wiaderno w gminie Tomaszów Maz.
  Budowa stacji pomiarowej gazu ziemnego Cekanów w miejscowości Cekanów w gminie Tomaszów Maz.
  Budowa ulicy Podleśnej w miejscowości Tresta
  Budowa zasilania działek przy ul. Turystycznej w miejscowości Karolinów gmina Tomaszów Maz.
  Budowa zasilania działek przy ulicy Turystycznej w miejscowości Karolinów gm. Tomaszów Maz.
  Budowa zasilania działek rekreacyjnych przy ul. Turystycznej w miejscowości Karolinów Gmina Tomaszów Mazowiecki.
  Eksploatacja złóż piasków kwarcowych
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego - Etap I
  Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Smardzewice w gm. Tomaszów Maz.
  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Tomaszowskiego
  OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Tomaszowskiego
  OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Tomaszowskiego
  Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulicy Podleśnej w miejscowości Tresta ,gm. Tomaszów Maz
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - dotyczące budowy drogi gminnej ul. Ogrodowej w Smardzewicach
  OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wszczeciu postępowania
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o prowadzonych postępowaniach uwłaszczeniowych
  Odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy budynku inwentaskiego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wąwał gm. Tomaszów Maz.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Tomaszów Maz. na obszarze części wsi Smardzewice
  RB.7624/6/10-11 Budowa siedmiu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastruktura towarzyszącą
  RB.7624/6/10-11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie 7 elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi
  RI. 6220.7.2011 Budowa szesnastu budynków jednorodzinnych o łącznej powierzchni zabudowy 3264 m2 na gruntach rolnych, technologią tradycyjną z instalacjami w Karolinowie gm. Tomaszów Mazowiecki
  RI. 7624-12/3/2010 Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej nie większej niż 900 kW i wysokości całkowitej do 105 m n.p.t. z niezbędną infrastrukturą techniczną, nr ewid. gruntów 97, 99/1, obręb 10 - Kwiatkówka, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  RI. 7624-17/3/2010 Budowa ulicy Podleśnej w miejscowości Tresta, gm. Tomaszów Maz.
  RI. 7624-24/09/2011 Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, wysokości do 110 m i średnicy wirnika do 90 m wraz z elementami towarzyszącymi
  RI. 7624-24/09/2011 Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, wysokości do 110 m i średnicy wirnika do 90 m wraz z elementami towarzyszącymi
  RI. 7624-25/3/2010Budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 2 x 3 MW, wysokości do 190 m i średnicy wienika 112 m wraz z elementami towrzyszącymi
  RI. 7624-8/OB/2010 Przebudowa ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem powierzchniowym do istniejących i projektowanych rowów przydrożnych - Wąwał gm. Tomaszów Maz.
  RI.7322-2/2010 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki na obszarze cześci wsi Smardzewice
  RI.7322-3/2010 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci terenu górniczego 'Smardzewice-Unewel I' położonego w granicach administracyjnych gm. Tomaszów Maz.
  RI.7624-16/oos/2010 Obwieszczenie - Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki - obręb Smardzewice oraz Sławno - obręb Olszewic
  RI.7624-16/zd-1/2010/2011 Obwieszczenie - Eksploatacja złóż piasków kwarcowych: Biała Góra I - Wschód, Biała Góra II - Wschód, Biała Góra III - Wesoła, Unewel Zachód, Unewel Wschód, w gminach: Tomaszów Mazowiecki - obręb Smardzewice oraz Sławno - obręb Ol
  RI.7624-16/ZD/2010/2011 Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
  RI.7624-20/3/2010 Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej nie większej niż 850 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - działki nr ewid gruntów 97,99/1, Kwiatkówka gm. Tomaszów Maz.
  RI.7624-20/ob/2010 Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej nie większej niż 850 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działki nr ewidencji gruntów 97,99/1,obręb 10 - Kwiatkówka, gm. Tomaszów Maz.
  RI.7624-22/3/2010 Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej nie większej niż 850 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działki nr ewid gruntów 107/3, Kwiatkówka, gm. Tomaszów Maz.
  RI.7624-22/ob/2010 Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej nie większej niż 850 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną działki nr ewidencji gruntów 107/3, obręb 10 - Kwiatkówka, gm. Tomaszów Maz.
  RI.7624-24/zd/09/2011 - Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
  RI.7624-24/zd/09/2011 Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu pełnego materiału dowodowego
  RI.7624-25-5/2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
  RI.7624-25/zd/09/2011 - Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
  RI.7624-25/zd/09/2011 Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu pełnego materiału dowodowego
  RI.7624-26/2011 Budowa 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 6 MW, wysokości do 105 m i średnicy wirnika do 90 m wraz z elementami towarzyszącymi
  RI.7624-26/4/2011 Budowa 3 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 6 MW, wysokości do 105 m i średnicy wirnika do 90 m wraz z elementami towarzyszącymi
  RI.7624-26/zd/09/2011 - Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
  RI.7624-26/zd/09/2011 Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu pełnego materiału dowodowego
  RI.7624-26/zd/2010/2011 - Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
  RI.7624-26/ZD/2010/2011 Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu pełnego materiału dowodowego
  Rozbudowa budynku sortowania piasku, przedłużeniu istniejącej estakady transportu piasku na składowisko, budowa nowego składowiska piasku kwarcowego, oraz budowa linii załadunku piasku
  Rozbudowa budynku sortowania piasku, przedłużeniu istniejącej estakady transportu piasku na składowisko, budowa nowego składowiska piasku kwarcowego, oraz budowa linii załadunku piasku kwarcowego na wagony
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 relacja Łódź - Andrespol - Kurowice - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki - Januszewice odcinek Tomaszów Mazowiecki - Tomaszówek tj. od km 55+050 d0 km 62+580.
  Wykonanie instalacji pompowni i obudowy studni głębinowej Nr 2 w Łazisku wraz z instalacją elektroenergetyczną
  Zasilanie działek i poprawa warunków napięciowych w miejscowości Wąwał ul. Sadowa, gm Tomaszów Maz.
 


Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Koch dnia 26 lipiec 2007 godz. 10:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 22 październik 2008 godz. 10:27
Liczba odsłon:
  59440 od 26 lipiec 2007 godz. 10:14  (średnio 10.59 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33