Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0OCHRONA ŚRODOWISKA


 
  AZBEST - Program, informacje, regulaminy, dotacje
  DECYZJE ŚRODOWISKOWE
  Informacja dotycząca uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  Informacja o granicach obwodów łowieckich i adresy korespondencyjne kół łowieckich.
  Informacje o środowisku
  Lista banków współpracujących z WFOŚiGW w Łodzi
  Natura 2000
  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022
  Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Wykaz firm posiadających zezwolenie Wojta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
 


Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 7 sierpień 2008 godz. 11:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 7 luty 2014 godz. 08:53
Liczba odsłon:
  14765 od 7 sierpień 2008 godz. 11:37  (średnio 3.54 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33