Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ARCHIWUM BIP  » OBWIESZCZENIA URZĘDOWE » OBWIESZCZENIA O WSZCZĘCIU I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA » Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego


Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 125 dla potrzeb budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego na działkach o nr ewid. 165, 81 obręb 1; 23, 27/3 obręb 2 w Tomaszowie Mazowieckim oraz działka 524 obręb 9 Komorów Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa MazowieckiegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dorota Oczkowska [Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej] dnia 25 sierpień 2011
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 25 sierpień 2011 godz. 14:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 26 sierpień 2011 godz. 11:50
Liczba odsłon:
  8906 od 25 sierpień 2011 godz. 14:19  (średnio 2.89 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33