Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2018 ROK » Ogłoszenia o wyniku przetargu » Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim


Gmina Tomaszów Mazowiecki informuje, że postępowanie na: pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” - w zakresie części B Budowia parku edukacyjno-rekreacyjnego – „edukacja leśna” w miejscowości Tresta (w ramach zadania nr 5) zostało zamknięte bez wyboru oferty.

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania - część B zamówienia

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki informuje, że postępowanie na: pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” - zostało rozstrzygnięte w zakresie części A Rozbudowie obiektu użyteczności publicznej na cele kulturalno-turystyczne w miejscowości Twarda (w ramach zadania nr 1) Zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynku na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-turystyczne w miejscowości Twarda (w ramach zadania nr 2)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A zamówieniaInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Agnieszka Iwanicka [Inspektor ds. Inwestycji] dnia 14 marzec 2018
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 14 marzec 2018 godz. 14:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 27 marzec 2018 godz. 14:43
Liczba odsłon:
  2437 od 14 marzec 2018 godz. 14:28  (średnio 2.05 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33