Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2013


 
  Odtworzenie rowów przydrożnych o łącznej długości około 880 mb w miejscowościach: Wąwał, Kolonia Zawada, Łazisko, Smardzewice, Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej o długości ok. 880 mb.
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i pilki siatkowej oraz boiska do tenisa ziemnego) oraz bieżni ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Wiadernie
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudową części istniejącej o łącznej kubaturze 4.551 m3 w miejscowości Zawada, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Przebudowa drogi gminnej - ulica Biblioteczna w miejscowości Komorów, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów - ul. Jagiełły, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów - ul. Jagiełły, gmina Tomaszów Mazowiecki - powtórne ogłoszenie
  Przebudowa i rozbudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Świadczenie w 2013 roku usług transportowo - sprzętowych na drogach gminnych i wewnętrznych pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Świadczenie w roku 2013 usług równiarką drogową na drogach gruntowych i tłuczniowych (gminnych i wewnętrznych) pozostających w zarządzie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Utwardzenie ulicy Leśnej płytami betonowymi typu JOMB w miejscowości Cekanów, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Wykonanie prac rozbiórkowych (trzy budynki gospodarcze i trzy barakowozy) i porządkowych wraz z wywozem materiałów pochodzących z rozbiórki na działce nr 247/4 w miejscowości Swolszewice Małe
  Zaprojektowanie i budowa przyłącza wodociągowego w Ciebłowicach Dużych gm. Tomaszów Mazowiecki
 


Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 9 styczeń 2013 godz. 14:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 9 styczeń 2013 godz. 14:55
Liczba odsłon:
  15890 od 9 styczeń 2013 godz. 14:55  (średnio 4.77 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33