Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Rada Gminy - kadencja

    
 
 
 
 
  Wyświetl uchwały Rady Gminy dotyczące:

Budżet  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
Nadanie nazw ulicom  
Organizacja urzędu  
Oświadczenia lustracyjne  
Podatki i opłaty lokalne  
Statut  
Strategie rozwoju i programy  
Wieloletnia Prognoza Finansowa   

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33