Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0WYBORY I REFERENDA » Wybory Samorządowe 2014


 
  Serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu
  Serwis Internetowy Państwowej Komisji Wyborczej
  Informacja o rozpoczęciu prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Informacje o sposobie zgłaszania kandydatów na radnych gmin, powiatów i sejmików, wójtów, burmistrzów, prezydentów
  Informacje, Komunikaty, Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
  Kalendarz Wyborczy
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Komunikat Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 25 września 2014 roku
  Komunikaty Komisarza w Piotrkowie Trybunalskim
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 1 października 2014 roku
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 1 września 2014 roku
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Uchwała Nr 1/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
  Uchwała Nr 2/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
  Uchwała Nr 3/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Uchwała Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki
  Uchwała Nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na wójta w Gminie Tomaszów Mazowiecki
  Uchwała Nr 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wydruku obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i liście kandydatów na wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Uchwała Nr 7/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i druku kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyboró
  Uchwała Nr 8/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki
  Wizualizacja wyborów samorządowych
  Wykaz zarejestrowanych komitetów
  Wyniki głosowania
  Zarządzenie Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 roku
  Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 września 2014 roku
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Przemysław Sepkowski [Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego] dnia 3 wrzesień 2014
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 3 wrzesień 2014 godz. 12:39
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 27 marzec 2015 godz. 10:26
Liczba odsłon:
  9676 od 3 wrzesień 2014 godz. 12:39  (średnio 3.68 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33