Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE » Zgromadzenia, imprezy masowe


        Wójt Gminy Tomaszów Maz. informuje, że zgodnie z  ustawą  z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485) organizowanie zgromadzeń na terenie gminy podlega następującym zasadom:

  • organizator planowanej manifestacji (zgromadzenia)  powinien powiadomić gminę o zamiarze jej zorganizowania nie wcześniej niż 30 i nie później niż 6 dni przed jej odbyciem;
  • gmina udostępnia informację o planowanym zgromadzeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://ug.tomaszow.maz.bip.cc/;
  • treść zawiadomienia — organizator musi podać swój numer PESEL, adres siedziby  i numer telefonu (podobne dane osobowe odnoszące się do przewodniczącego zgromadzenia); cel zgromadzenia („w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie”); zdjęcie organizatora i przewodniczącego;
  • organ gminy może zakazać organizacji zgromadzenia najpóźniej na 96 godzin przed jego startem m.in. w przypadku: jego cel narusza „wolność pokojowego zgromadzania się” lub przepisy karne, a także jeśli może zagrażać naszemu życiu, zdrowiu lub majątkowi. Decyzja o odmowie zgody jest publikowana w BIP oraz przesyłana listem do organizatora. Datę doręczenia decyzji o odmowie zgody na organizację zgromadzenia liczy się od publikacji w BIP;
  • od zakazu organizacji manifestacji można się odwołać w ciągu 24 godzin od daty publikacji  decyzji w BIP  — bezpośrednio do sądu, przy czym wniesienie odwołania nie zawiesza wykonania decyzji (zakaz nadal będzie obowiązywał);
  • sąd rozpatruje odwołanie od decyzji zakazującej przeprowadzenia zgromadzenia bezzwłocznie „nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania”. Od tego postanowienia można się odwołać w ciągu kolejnych 24 godzin.

Zawiadomienia o planowanej organizacji  zgromadzenia na terenie Gminy  należy kierować do Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim:

Adres: Gmina Tomaszów Mazowiecki (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego)
 ul. Prezydenta I. Mościckiego 4,
97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bezat [Pełnomocnik ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego] dnia 13 listopad 2015
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 13 listopad 2015 godz. 14:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 31 sierpień 2016 godz. 10:05
Liczba odsłon:
  4570 od 13 listopad 2015 godz. 14:19  (średnio 2.44 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33