Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0OCHRONA ŚRODOWISKA  » AZBEST - Program, informacje, regulaminy, dotacje » Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki do realizacji w 2018 roku


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje,

że prowadzony jest nabór wniosków, o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

W związku z powyższym:

1. w terminie do 30 czerwca 2018r., należy złożyć wniosek dotyczący:

- odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest – dotacja: 100% kosztów pokrywa Gmina Tomaszów Mazowiecki.

- demontażu pokryć dachowych eternitowych – dotacja: 7zł do 1 m2, lecz nie więcej niż 1200 zł.

Formularze wniosków o dotację są dostępne w Referacie Infrastruktury i Spraw Właścicielskich, w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz na stronie internetowej ponizej.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, pok. nr 2  w godzinach pracy urzędu. Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. /44/ 724-55-73, lub w pokoju nr 202 budynek B.

Pliki do pobrania:

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierajacych azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na demontaż wyrobów azbestowych

Uchwała w sprawie przyjecia zasad sfinansowania zadań z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2018

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na transport i utylizacjęInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Piotrowska - Robak [Inspektor ds. ochrony środowiska] dnia 13 marzec 2018
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 13 marzec 2018 godz. 14:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 27 kwiecień 2018 godz. 15:09
Liczba odsłon:
  2491 od 13 marzec 2018 godz. 14:53  (średnio 2.07 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33