Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2017 ROK » Ogłoszenia o wyniku przetargu


 
  Budowa drogi gminnej - ulicy Podleśnej w miejscowości Tresta - ETAP II
  Budowa drogi gminnej nr 116412E w miejscowości Smardzewice wraz z infrastrukturą techniczną
  Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej
  Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Smardzewice i Wąwał oraz Smardzewice i Twarda - zadanie nr 1
  Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Smardzewice i Wąwał oraz Smardzewice i Twarda - zadanie nr 2
  Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej (dz. nr 2544) w miejscowości Smardzewice
  Dostawa zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w latach 2017-2020
  Przebudowa drogi gminnej nr 116404E przez wieś Niebrów
  Przebudowa drogi gminnej nr 116429E w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana wraz z budową oświetlenia ulicznego
  Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale
  Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - III postępowanie
  Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach
  Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Wiadernie na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - II postępowanie
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - III postępowanie
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2017/2018 w ilości ok. 107.500 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 7.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada - Zadanie nr 1
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada - Zadanie nr 2
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada - zadanie nr 2 - 3 postępowanie
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada - zadanie nr 3
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada - Zadanir nr 2 - 2 postępowanie
  Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych selektywnie przez mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – IV etap - II postępowanie
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – IV etap
  Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego ,w miejscowości Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 11 styczeń 2017
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 11 styczeń 2017 godz. 13:48
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 11 styczeń 2017 godz. 13:48
Liczba odsłon:
  5262 od 11 styczeń 2017 godz. 13:48  (średnio 2.91 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33