Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2018 ROK » Ogłoszenia o wyniku przetargu


 
  „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki” – ETAP II
  Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej - II postępowanie
  Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej - III postępowanie
  Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kolonia Zawada ul. Podleśna, Karolinów ul. Wodna, Wąwał ul. Łączna, Tresta ul. Świerkowa, Cisowa, Jałowcowa, Jodłowa
  Budowa parku edukacyjno-rekreacyjnego – „edukacja leśna” w miejscowości Tresta
  Budowa wielofunkcyjnej strefy aktywności w miejscowości Komorów, gmina Tomaszów Mazowiecki – II etap
  Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w miejscowościach: Komorów, Smardzewice, Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - część 1
  Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w miejscowościach: Komorów, Smardzewice, Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - część 2
  Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w miejscowościach: Komorów, Smardzewice, Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - część 3
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego (zadanie nr 7) nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tres
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tres
  Przebudowa drogi gminnej nr 116405E przez wieś Chorzęcin
  Przebudowa drogi gminnej przez wieś Niebrów, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana
  Przebudowa i remont pomieszczeń strażnicy OSP w miejscowości Twarda
  Rozbudowa drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym – ETAP I
  Rozbudowa i remont drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym - II postępowanie
  Rozbudowa obiektu użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda w celu urządzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej - II postępowanie
  Rozbudowa obiektu użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda w celu urządzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej - unieważnienie postępowania
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - V postępowanie
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - VI postępowanie
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2018/2019 w ilości ok. 113.500 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 15.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I - cz. II i cz. III
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I - unieważnienie częśc
  Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych selektywnie przez mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
  Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych selektywnie przez mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - uniew
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – V etap - unieważnienie postępowania
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki' – V etap - II postępowanie
  Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 - II postępowanie
  Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 - unieważnienie postępowania
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez gminę Tomaszów Mazowiecki w roku 2018 - zamknięcie postępowania
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 12 styczeń 2018
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 12 styczeń 2018 godz. 13:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 12 styczeń 2018 godz. 13:29
Liczba odsłon:
  4688 od 12 styczeń 2018 godz. 13:29  (średnio 2.97 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33