Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2015 ROK » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewice - ul. Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Twarda o dł. 949,13 mb.
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, w tym prowadzenie PSZOK w zakresie części II
  Przebudowa drogi gminnej w Kwiatkówce - ul. Górna, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej ul. Główna z przeznaczeniem na lokale socjalne
  Przebudowa ulicy Sadowej w miejscowości Wąwał - utwardzenie drogi płytami JOMB na odcinku ok. 400 mb
  Przyjazne oddziały przedszkolne w Gminie Tomaszów Mazowiecki
  Rozbudowa stacji wodociągowej w Smardzewicach
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2015/2016 w ilości ok. 124.000 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 22 kwiecień 2015
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 22 kwiecień 2015 godz. 12:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 22 kwiecień 2015 godz. 12:47
Liczba odsłon:
  5898 od 22 kwiecień 2015 godz. 12:47  (średnio 2.75 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33