Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2009  » Budowa oświetlenia ulicznego dł. 255 mb na ul. Zielonej i Polnej w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.


Budowa oświetlenia ulicznego dł. 255 mb na ul. Zielonej i Polnej  w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał nr 2

Projekt umowy - zał nr 3

Formularz wykazu robót - zał nr 4

Przedmiar robót - zał nr 5

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zawarciu umowyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 22 lipiec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 22 lipiec 2009 godz. 13:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 13 sierpień 2009 godz. 09:49
Liczba odsłon:
  8675 od 22 lipiec 2009 godz. 13:11  (średnio 2.59 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33