Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2013 ROK » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 
  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Chorzęcinie
  Budowa budynku strażnicy OSP wraz z kotłownią oraz instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Łazisku, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Dabrowa ul. Południowa, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Budowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej i boiska do tenisa ziemnego) oraz bieżni ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Wiadernie, gm. Tomaszów Mazowiecki
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzacych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Twarda dz. nr ew. 325/2, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej w m. Sługocice dz. nr ew. 532, gm. Tomaszów Mazowiecki
  Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Prace remontowo - budowlane na obiekcie Zespołu Szkól w Wiadernie
  Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Cekanów, obejmująca ulicę Jagiełły, Główną i Topolową
  Przebudowa dachu Domu Ludowego w Jadwigowie, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Przebudowa istniejacego boiska sportowego w miejscowości Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Rozbudowa budynku w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.
  Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudową częsci istniejącej o łacznej kubaturze 4.551 m3 w miejscowości Zawada, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 w ilości ok. 124.500 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Świadczenie usług związanych z wykaszaniem traw i chwastów w pasach drogowych oraz bieżacym utrzymaniem terenów zielonych usytuowanych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000,00 PLN
  Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach
  Wykonanie prac studyjno - koncepcyjnych dot. terenów inwestycyjnych o pow. 13,05 ha oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na uzbrojenie w/w terenów
  Wykonanie remontów cząstkowych - wypełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych, pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Wykonanie uzupełniających dywaników asfaltowych przy chodnikach w miejscowościach Niebrów, Karolinów, swolszewice Małe i Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki sezon 2013/2014
 


Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 8 styczeń 2013 godz. 15:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 8 styczeń 2013 godz. 15:30
Liczba odsłon:
  9169 od 8 styczeń 2013 godz. 15:30  (średnio 3.18 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33