Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0OCHRONA ŚRODOWISKA  » AZBEST - Program, informacje, regulaminy, dotacje » Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki do realizacji w 2016 roku


Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, że

prowadzony jest nabór wniosków, o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki, do realizacji w 2016 r.

W związku z powyższym:

1.  w terminie do 31 lipca 2016r., należy złożyć wniosek dotyczący :

-odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest - koszty w 100% pokrywa Gmina Tomaszów Mazowiecki.

2. w  terminie do 31 sierpnia 2016 r., należy złożyć wniosek dotyczący:

- demontażu pokryć dachowych eternitowych - dotacja: 7zł do 1 m2 lecz nie więcej niż 1200 zł.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Referacie Infrastruktury i Spraw Właścicielskich, sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz na stronie internetowej poniżej do pobrania.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu. Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 44/ 724-55-73, lub pok. Nr 11 c.

Pliki do pobrania:

Uchwała w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierajacych azbest z terenu nieruchomosci położonych na terenie gminy

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na demontaż wyrobów azbestowych i oświadczenie

Uchwała w sprawie przyjecia zasad sfinansowania zadań z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2016

Wzór wniosku o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Piotrowska - Robak [Inspektor ds. ochrony środowiska] dnia 19 kwiecień 2016
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 4 kwiecień 2014 godz. 15:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 19 kwiecień 2016 godz. 10:39
Liczba odsłon:
  7637 od 4 kwiecień 2014 godz. 15:40  (średnio 3.08 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33