Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2010


 
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 225 mb w miejscowości Wąwał ul. Krzywa, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 272 mb w miejscowości Smardzewice ul. Stoczek, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 309 mb w miejscowości Kolonia Zawada ul. Polna, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 840 mb w miejscowości Kwiatkówka ul. Górna, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego dł. 350 mb w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Dostawa agregatu prądotwórczego do zasilania urządzeń elektronicznych
  Dostawa elementów ogrodzenia panelowego do wygrodzenia placu zabaw w miejscowości Godaszewice dł. 83 mb w tym furtka 1m
  Dostawa materiałów betonowych: kostka - bechaton, krawężnik szary, obrzeże szare
  Konserwacja i odtwarzanie rowów przydrożnych plus roboty towarzyszące na terenie Gminy Tomaszów Maz.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika dł. ok 1200 mb w miejscowości Karolinów ul. Główna
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika dł. ok 180 mb w miejscowości Swolszewice Małe ul. Borki
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika dł. ok 450 mb w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika dł. ok 700 mb wraz z oswietleniem ulicznym w miejscowości Smardzewice ul. Południowa
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika dł. ok. 1120 mb w miejscowości Niebrów, gm. Tomaszów Maz.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodociągu w Smardzewicach, od ul. Głównej do osiedla 'Biała Góra', gm. Tomaszów Maz.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowa drogi dł. 450 mb w miejscowości Wąwał ul. Leśna, gm. Tomaszów Maz.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika dł. ok. 1120 mb w miejscowości Niebrów, gm. Tomaszów Maz.
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok 250 mb w miejscowości Zawada w str. Łagiewnik, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok 300 mb w miejscowości Zaborów II ul. Górna, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok 390 mb ul. Kościelnej w miejscowości Tresta, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok 570 mb w miejscowości Twarda ul. Szkolna, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok 760 mb w miejscowości Kwiatkówka ul. Górna, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. 'Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie'
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. 'Termomodernizacja budynku Szkoły w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizcją kotłowni realizowana w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013'
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki) o pow. 1360,48 m2, bieżni o pow. 920,20 m2 i skoczni w dal o pow. 24 m2 przy Zespole Szkół w Zawadzie
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego o kubaturze 3453,21 m2 wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Smardzewice gm. Tomaszów Maz.
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.'Remont budynku i otoczenia biblioteki w Wiadernie'.
  Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Remont Dachu i elewacji kościoła oraz dzwonnicy przy parafii Św. Małgorzaty w Chorzęcinie
  Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie
  Roboty budowlane polegające na budowie wjazdu i zagospodarowaniu terenu w Domu Ludowym w Cekanowie
  Sporzadzenie opinii w formie operatów szacunkowych o wzroście wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki fragmentu wsi Smardzewice
  Wykonanie projektu podziału 31 działek na poszerzenie drogi ul. Stoczek w Smardzewicach i 5 działek na poszerzenie drogi ul. Bibliotecznej w Komorowie
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 22 styczeń 2010
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 22 styczeń 2010 godz. 12:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 22 styczeń 2010 godz. 12:15
Liczba odsłon:
  23237 od 22 styczeń 2010 godz. 12:15  (średnio 5.4 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33