Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2008 i wcześniej » Wykonanie map z projektem podziału działek pod wydzielenie dróg ujętych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Smardzewice wg załącznika graficznego.


Wykonanie map z projektem podziału działek pod wydzielenie dróg ujętych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Smardzewice wg załącznika graficznego. Obszar objęty planem - ok. 19 ha. Orientacyjna długość dróg wynosi 3,5 km.

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty - zał. nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Projekt umowy - zał. nr 3

Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - oryginał w skali 1:1000 do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. nr 11 - zał. nr 4

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 17 czerwiec 2008
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 17 czerwiec 2008 godz. 12:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 30 czerwiec 2008 godz. 11:57
Liczba odsłon:
  9015 od 17 czerwiec 2008 godz. 12:15  (średnio 2.54 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33