Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0OCHRONA ŚRODOWISKA  » DECYZJE ŚRODOWISKOWE


 
  Budowa budynku inwentarskiego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Jadwigowie, gm Tomaszów Maz.
  Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 3MW na terenach rolnych przyległych do wsi Zaborów I, gminia Tomaszów Maz.
  Budowa dwóch elektrowni wiatrowych typ. Tacke TW1500; TW1000 o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie miejscowości Zawada, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa elektrowni wiatrowej ENERCON typ E-53 o mocy 800 kW z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, linią kablową i przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kwiatkówka.
  Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną i kablowym przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej w Chorzęcinie.
  Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz dwóch elektrowni wiatrowych
  Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej
  Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej
  Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń lektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej
  Budowa przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi i wybudowanie niezbędnych urządzeń lektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Aglomeracji Zawada oraz oczyszczalni ścieków i przepompowniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gm. Tomaszów Maz.
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąwał w gminie Tomaszów Maz.
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąwał w gminie Tomaszów Mazowiecki
  Budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, gminia Tomaszów Mazowiecki
  Budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, gminia Tomaszów Mazowiecki
  Budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, gminia Tomaszów Mazowiecki
  Budowa sieci wodociągowej w Swolszewicach Małych gmina Tomaszów Maz.
  Budowa sieci wodociągowej w Wąwale gmina Tomaszów Mazowiecki
  Budowa stacji pomiarowej gazu ziemnego w miejscowości Cekanów gm. Tomaszów Maz.
  Informacja dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ujęcia wody i stacji wodociągowej w Smardzewicach, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Informacja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 relacja Łódź - Andrespol - Kurowice - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki - Januszewace odcinek Tomaszów Mazowiecki -Tomaszówek tj
  Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w Wiadernie, gmina Tomaszów Maz.
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego
  Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Smardzewice w gm. Tomaszów Maz.
  Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Smardzewicach gmina Tomaszów Mazowiecki
  Modernizacji ujęcia wody i stacji wodociągowej w Smardzewicach
  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego-Skanalizowaniu części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego – Etap I
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Maz. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce nr ewid. gr. 107/3 w Kwiatkówce
  Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Maz. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działkach nr ewid. gr. 97, 99/1 w Kwiatkówce
  Posadowienie zbiornika podziemnego dwupłaszczowego, czterokomorowego o łącznej pojemności max. 50 m3 w miejscowości Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki
  RI. 7624-37/09 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Ujazd - Tomaszów Maz. od km 38+500 do km 46+560
  RI. 7624-40/09 Budowa drogi gminnej - ulica Ogrodowa w Smardzewicach, gmina Tomaszów Maz.
  RI. 7624-6/2010 Kontynuacja budowy wyrobiska odkrywkowego na złożu piasków szklarskich 'Biała Góra II - Wschód' w m. Smardzewice
  RI.7624-35/09 Rozbudowa budynku ubojni drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zainstalowanie zbiorników do magazynowania gazu w Łazisku gm. Tomaszów Maz.
  Rozbudowa budynku ubojni drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łazisko w gminie Tomaszów Maz.
  Rozbudowa budynku ubojni trzody chlewnej i bydła z niezbędną infrastrukturą techniczną w Chorzęcinie 122, gmina Tomaszów Maz.
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 relacja Łódź - Andrespol -Kurowice - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki - Januszewice odcinek Tomaszów Mazowiecki -Tomaszówek tj. od km 55+050 do km 62+580
  Rozbudowa placów składowych wraz z infrastrukturą w miejscowości Komorów w gminie Tomaszów Mazowiecki.
  Rozbudowa zakładu produkcyjnego ubojni drobiu wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Koloni Zawada ul. Sadowa 22, gm. Tomaszów Maz.
  Wykonanie pompowni i obudowy studni głębinowej Nr 2 wraz z instalacjami i ogrodzeniami w Łazisku, gm. Tomaszów Maz.
  Wykonanie pompowni i odbudowy studni głębinowej Nr 2 wraz z instalacjami w Wąwale, gm. Tomaszów Maz.
  Wykonanie urządzeń wodnych służacych do poboru wód podziemnych oraz na pobór wód podziemnych z dwu otworów studziennych nr 2 i 3 stanowiących ujęcie zastępcze w zamian za otwór studzienny nr 1 przeznaczony do likwidacji.
  Wykonanie urządzeń wodnych służacych do poboru wód podziemnych oraz na pobór wód podziemnych z dwu otworów studziennych nr 2 i 3 stanowiących ujęcie zastępcze w zamian za otwór studzienny nr 1 przeznaczony do likwidacji.
  Wykonanie urządzeń wodnych służacych do poboru wód podziemnych oraz na pobór wód podziemnych z dwu otworów studziennych nr 2 i 3 stanowiących ujęcie zastępcze w zamian za otwór studzienny nr 1 przeznaczony do likwidacji.
  Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego na potrzeby działalności stacji demontażu pojazdów w Komorowie, ul. Tomaszowska 95, gm. Tomaszów Maz.
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 20 styczeń 2009
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 20 styczeń 2009 godz. 13:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 20 styczeń 2009 godz. 13:35
Liczba odsłon:
  19260 od 20 styczeń 2009 godz. 13:35  (średnio 4.4 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33