Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2014


 
  Budowa oświetlenia ul. Sadowej i przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 'Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Zawadzie wraz z robotami towarzyszącymi'
  Prace remontowo - budowlane na obiekcie Domu Ludowego w Wąwale
  Świadczenie usług związanych z wykaszaniem traw i chwastów w pasach drogowych, parkach na boiskach i placach zabaw oraz bieżącym utrzymaniem tych terenów zielonych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Świadczenie w 2014 roku usług równiarką drogową na drogach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, pozostajacych w zarządzie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Świadczenie w 2014 roku usług transportowo - sprzętowych na drogach gminnych i wewnętrznych, pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki sezon 2014/2015
 


Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 13 styczeń 2014 godz. 12:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 13 styczeń 2014 godz. 12:40
Liczba odsłon:
  88382 od 13 styczeń 2014 godz. 12:40  (średnio 24.01 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33