Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2008 i wcześniej » Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Twardej w celu adaptacji budynku na przedszkole o pow. użytkowej 249,22 m2


Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Twardej w celu adaptacji budynku na przedszkole o pow. użytkowej 249,22 m2.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał. nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Projekt umowy - zał. nr 3

Formularz wykazu robót - zał. nr 4

Przedmiar robót - zał. nr 5

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 8 lipiec 2008
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 8 lipiec 2008 godz. 14:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 16 lipiec 2008 godz. 09:04
Liczba odsłon:
  9112 od 8 lipiec 2008 godz. 14:54  (średnio 2.56 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33