Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2010 » Sporzadzenie opinii w formie operatów szacunkowych o wzroście wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki fragmentu wsi Smardzewice


Sporzadzenie opinii w formie operatów szacunkowych o wzroście wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki fragmentu wsi Smardzewice i sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w celu określenia wysokości opłaty planistycznej

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z zał od 1 do 3Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 30 czerwiec 2010
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 30 czerwiec 2010 godz. 13:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 30 czerwiec 2010 godz. 13:36
Liczba odsłon:
  8165 od 30 czerwiec 2010 godz. 13:31  (średnio 2.59 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33