Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2009  » Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok. 350 mb parku w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok. 350 mb parku w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - zał nr 2

Projekt umowy - zał nr 3

Formularz wykazu robót - zał nr 4

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 17 lipiec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 17 lipiec 2009 godz. 15:42
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 28 lipiec 2009 godz. 14:30
Liczba odsłon:
  8669 od 17 lipiec 2009 godz. 15:42  (średnio 2.58 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33