Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2011


 
  Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Komorowie dla potrzeb zorganizowania oddziału przedszkolnego
  Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Twarda ul. Pólnocna Gmina Tomaszów Mazowiecki w roku 2011
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 282 mb przy drodze Zawada - Łagiewniki, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 366 mb w miejscowości Zaborów II ul. Górna, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. ok. 375 mb w miejscowości Tresta ul. Kościelna, gm. Tomaszów Maz.
  Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw przy Domach Ludowych w Sługocicach i Godaszewicach
  Dostawa sprzętu komputerowego, podzespołów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Gminy Tomaszów Maz.
  Dostawa sprzętu komputerowego, podzespołów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Świetlic Wiejskich w Gminie Tomaszów Mazowiecki
  Dostawa wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Wąwale
  Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. ,,Rozbudowa Domu Ludowego na poterzby kulturalno - społeczne w Komorowie, gm. Tomaszów Maz.'
  Odtwarzanie rowów przydrożnych o łącznej dł. 1379 mb, w tym 171 mb przepustów w miejscowościach: Cekanów, Wąwal, Ciebłowice Duże, Smardzewice
  Odtwarzanie rowów przydrożnych o łącznej dł. 1379 mb, w tym 171 mb przepustów w miejscowościach: Cekanów, Wąwal, Ciebłowice Duże...
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Północnej w miejscowości Twarda
  Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach
  Utrzymanie zieleni: 1. wykaszanie traw i krzewów w pasie drogowym dróg gminnych, 2. wykaszanie traw na terenie parków w miejscowościach Wąwał i Łazisko
  Utwardzenie drogi płytami betonowymi ażurowymi o pow. ok. 222 m2 w miejscowości Komorów ul. Szczęśliwa, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi płytami betonowymi ażurowymi o pow. ok. 800 m2 w miejscowości Kolonia Zawada ul. Główna, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi płytami betonowymi ażurowymi o pow. ok. 800 m2 w miejscowości Kolonia Zawada ul. Główna, gm. Tomaszów Maz.
  Wykonanie dokumentacji budowy budynku strażnicy i kotłowni wraz z C.O. w Domu Ludowym w Łazisku, gm. Tomaszów Maz.
  Wykonanie remontu górnej części świetlicy w Domu Ludowym w Kwiatkówce
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 24 styczeń 2011
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 24 styczeń 2011 godz. 13:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 24 styczeń 2011 godz. 13:13
Liczba odsłon:
  14440 od 24 styczeń 2011 godz. 13:13  (średnio 3.93 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33