Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2016


 
  „Budowę altany wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, przy Domu Ludowym w Chorzęcinie, gmina Tomaszów Mazowiecki”
  Nadzór inwestorski nad projektem „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Maz.” - 2 postępowanie
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4”
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Projektem pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki” zrealizowanego przez Gminę Toma
  Program funkcjonalno-użytkowy terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice
  Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – wschodniej części wsi Łazisko - Gmina Tomaszów Mazowiecki
  Świadczenie usług sprzętowo-transportowych oraz dostawa materiałów drogowych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych
  Usługi związane z utrzymaniem zieleni oraz wykaszaniem traw w pasach drogowych i na terenach zielonych, usytuowanych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smardzewicach wraz robotami towarzyszącymi”
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych, pozostających w zarzadzie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2016/2017
 


Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 7 styczeń 2016 godz. 15:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 7 styczeń 2016 godz. 15:27
Liczba odsłon:
  20708 od 7 styczeń 2016 godz. 15:27  (średnio 7.66 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33