Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2014 » Świadczenie usług związanych z wykaszaniem traw i chwastów w pasach drogowych, parkach na boiskach i placach zabaw oraz bieżącym utrzymaniem tych terenów zielonych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki


Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg na: Świadczenie usług związanych z wykaszaniem traw i chwastów w pasach drogowych, parkach na boiskach i placach zabaw oraz bieżącym utrzymaniem tych terenów zielonych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 5

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wiesława Starosta [Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 8 maj 2014
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 8 maj 2014 godz. 14:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 22 maj 2014 godz. 14:24
Liczba odsłon:
  5891 od 8 maj 2014 godz. 14:11  (średnio 2.58 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33