Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0REJESTRY I EWIDENCJE » REFERAT FINANSOWY


- ewidencja decyzji podatkowych
- rejestry wymiarowe podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego,
- rejestr podatników
- rejestr ulg z tytułu nabycia gruntów
- ewidencja upomnień
- ewidencja tytułów wykonawczych
- ewidencja decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
- ewidencja wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis
- rejestry decyzji w sprawie ulg w zapłacie podatku
- rejestry faktur
- ewidencja należności z tytułu umów cywilnoprawnych oraz użytkowania wieczystego gruntów
- ewidencja dowodów księgowych dochodów, wydatków, ZFŚŚ, depozytów oraz dochodów z tyt.
udostępniania danych meldunkowych
- ewidencja druków ścisłego zarachowania
- centralny rejestr umów
- ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aneta Maciążek [Skarbnik] dnia 16 wrzesień 2013
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 16 wrzesień 2013 godz. 09:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 16 wrzesień 2013 godz. 09:49
Liczba odsłon:
  8656 od 16 wrzesień 2013 godz. 09:47  (średnio 3.19 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33