Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2016 ROK » Ogłoszenia o wyniku przetargu


 
  Budowa altany wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, przy Domu Ludowym w Chorzęcinie, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
  Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 - II postępowanie
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do osiedla „Biała Góra” oraz przebudowa ul. prof. S. Dziubałtowskiego w miejscowości Smardzewice
  Budowa sieci wodociągowej w Smardzewicach od ul. Głównej do os. Biała Góra
  Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Smardzewicach
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki (bez PSZOK-a)
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie, gminy Tomaszów Mazowiecki - unieważnienie
  Przebudowa części ulic Sadowej i Długiej w miejscowości Wąwał - utwardzenie dróg płytami 'JOMB'
  Przebudowa części ulic Wesołej i Głównej w miejscowości Wąwał
  Przebudowa kotłowni wraz ze zmiana źródła ciepła w Domu Ludowym w Wąwale
  Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Komorowie o pomieszczenia sanitariatów wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań przeciwpożarowych
  Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Stara Wieś w miejscowości Swolszewice Małe
  Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Podleśnej w miejscowości Tresta - ETAP I
  Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wesołej w Smardzewicach
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice
  Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Tresta
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2016/2017 w ilości ok. 117.000 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Wykonanie instalacji gazu ziemnego w Domu Ludowym w Zawadzie
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki III etap
  Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych
  Zagospodarowanie terenu (w tym budowa placu zabaw) przy Zespole Szkół w Komorowie - II postępowanie
  Zagospodarowanie terenu (w tym budowa placu zabaw) przy Zespole Szkół w Komorowie - unieważnienie
  Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki
  Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki
 


Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 11 styczeń 2016 godz. 09:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 11 styczeń 2016 godz. 09:47
Liczba odsłon:
  6313 od 11 styczeń 2016 godz. 09:47  (średnio 3.03 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33