Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2008 i wcześniej » Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Godaszewicach, gm. Tomaszów Maz.


Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Godaszewicach, gmina Tomaszów Mazowiecki.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Projekt umowy - zał. nr 3

Formularz wykazu robót - zał. nr 4

Przedmiar robót - zał. nr 5

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

 

 

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 6 listopad 2008
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 6 listopad 2008 godz. 14:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 27 listopad 2008 godz. 15:51
Liczba odsłon:
  8374 od 6 listopad 2008 godz. 14:58  (średnio 2.54 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33