Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2012


 
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok. 550 mb w miejscowości Twarda ul. Szkolna, gm. Tomaszów Mazowiecki
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Twarda ul. Szkolna, gm. Tomaszów Mazowiecki - I etap (dł. 420 mb).
  Odtwarzanie rowów przydrożnych przy drogach zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej o długości ok. 4900 mb w miejscowości Swolszewice Małe, gm. Tomaszów Maz.
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową chodników w miejscowościach Karolinów i Niebrów
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. 'Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smardzewicach
  Sukcesywne dostawy kostki betonowej, krawężników i obrzeży wraz z transportem na plac budowu w miejscowościach Tresta, Wiaderno, Dąbrowa, gm. Tomaszów Maz.
  Świadczenie usług równiarką drogową na drogach gruntowych i tłuczniowych (gminnych i wewnętrznych) pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2012
  Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na drogach gminnych i wewnętrznych pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Maz.
  Świadczenie usług z zakresu usuwania (odbiór i transport) i unieszkodliwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Wykaszanie w 2012 roku traw i chwastów na terenie parków w miejscowościach Wawał i Łazisko oraz traw, chwastów i odrostów krzaków w pasie drogowym na poboczach dróg, pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Maz.
  Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do udziału w konkursie Nr RPLD.03.04.00-7/11 o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Oś Priorytetowa III
  Wykonanie piłkochwytów na boiskach do piłki nożnej w miejscowościach Łazisko i Ciebłowice Duże
  Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie, polegające na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy rolowanej
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 12 styczeń 2012
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 12 styczeń 2012 godz. 10:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 12 styczeń 2012 godz. 10:53
Liczba odsłon:
  17335 od 12 styczeń 2012 godz. 10:53  (średnio 4.79 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33