Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informujemy, że została uruchomiona nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminatomaszowmaz.pl. Wszelkie aktualne informacje będą umieszczane na tej stronie. Informacje, które do tej pory znajdują się na stronie są umieszczone na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Archiwalny BIP". Dane w nowym Biuletynie Informacji Publicznej będą sukcesywnie uzupełniane. Dziękujemy za wyrozumiałość.
  Rafał Darczyński      13.12.2018 godz. 8:27
 

Informujemy, że została uruchomiona nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminatomaszowmaz.pl. Wszelkie aktualne informacje będą umieszczane na tej stronie. Informacje, które do tej pory znajdują się na stronie są umieszczone na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Archiwalny BIP". Dane w nowym Biuletynie Informacji Publicznej będą sukcesywnie uzupełniane. Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

KOMUNIKAT - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Firmę ENERIS Surowce S.A. oddział w Tomaszowie Mazowieckim i funkcjonuje przy ul. Majowej 87/89, w Tomaszowie Mazowieckim
  Rafał Darczyński      05.12.2018 godz. 10:28
 

KOMUNIKAT

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Firmę ENERIS Surowce S.A. oddział w Tomaszowie Mazowieckim i funkcjonuje przy ul. Majowej 87/89,w Tomaszowie  Mazowieckim
 

kontakt: (44) 724 41 71, faks (44) 724 41 72, e-mail: tomaszow@grupa-eners.pl

PSZOK CZYNNY JEST W KAŻDY PIĄTEK MIESIĄCA,

W GODZINACH OD 12:00 DO 18:00

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i tektura,
 2. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 3. szkło,
 4. przeterminowane leki,
 5. chemikalia,
 6. zużyte baterie i akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 9. zużyte opony,
 10. odzież i tekstylia,
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 1m3/rok od właściciela nieruchomości,
 12. odpady zielone w ilości nieprzekraczającej 1m3/rok od właściciela nieruchomości,

Za odpłatnością powyżej 1m3/rok od właściciela nieruchomości, przyjmowane będą:

 1. odpady budowlane i rozbiórkowe, w kwocie 194,40 zł/m3
 2. odpady zielone, w kwocie 302,40 zł/m3

WYKAZ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW WRAZ Z KODAMI DOSTĘPNY JEST U OBSŁUGI PSZOK

 W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.
 • szyby samochodowe,
 • części samochodowe,
 • inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI !

W PSZOK WYSTAWIA SIĘ KARTY PRZEKAZANIA ODPADU.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA NA 2019 ROK
  Rafał Darczyński      05.12.2018 godz. 10:07
 
 

Infomacja w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
  Rafał Darczyński      27.06.2018 godz. 14:08
 

Infomacja w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Rafał Darczyński      26.06.2018 godz. 11:02
 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

 

» ARCHIWUM «

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl