Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 558 - obręb Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.17.2016
  Rafał Darczyński      13.12.2017 godz. 12:30
 

Zawiadomienie  - Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 558 - obręb Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.17.2016

 

 

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej NN na terenie działek o nr ewid.: 72/1, 75/1, 72/5, 72/6, 72/7 - obręb 16 - Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.24.2017
  Rafał Darczyński      13.12.2017 godz. 12:25
 

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej NN na terenie działek o nr ewid.: 72/1, 75/1, 72/5, 72/6, 72/7 - obręb 16 - Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.24.2017

 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim informuje odbiorców wody w miejscowości Cekanów, że w dniu 14.12.2017 r. od godziny 6.30 może wystąpić pięciogodzinna przerwa w dostawie wody z powodu prac związanych z wymianą pompy głębinowej na Hydroforni Cekanów.
  Rafał Darczyński      12.12.2017 godz. 12:36
 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim informuje odbiorców wody w miejscowości Cekanów, że w dniu 14.12.2017 r. od godziny 6.30 może wystąpić pięciogodzinna przerwa w dostawie wody z powodu prac związanych z wymianą pompy głębinowej na Hydroforni Cekanów.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce o numerze ewidencyjnym: 795/23 - obręb 20 - Zaborów, Gmina Tomaszów Mazowiecki
  Rafał Darczyński      11.12.2017 godz. 15:36
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce o numerze ewidencyjnym: 795/23 - obręb 20 - Zaborów, Gmina Tomaszów Mazowiecki

 

 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim informuje odbiorców wody w miejscowości Komorów ul. Zarzeczna i Zaborów Drugi, że w dniach 14.12.2017 r. od godziny 10.00 może wystąpić czterogodzinna przerwa w dostawie wody z powodu prac związanych z wymianą wodomierza DN 100/20, zamontowanego w komorze przy ul. Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim.
  Rafał Darczyński      11.12.2017 godz. 15:06
 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim informuje odbiorców wody w miejscowości Komorów ul. Zarzeczna i Zaborów Drugi, że w dniach 14.12.2017 r. od godziny 10.00 może wystąpić czterogodzinna przerwa w dostawie wody z powodu prac związanych z wymianą wodomierza DN 100/20, zamontowanego w komorze przy ul. Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego dz. nr ewid.: 410, 411, 407, 363/4, 160/3, 163/3, 179/6, 179/7, 181/7, 181/8 obręb 16  Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki
  Krzysztof Szczepański      08.12.2017 godz. 15:07
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego dz. nr ewid.: 410, 411, 407, 363/4, 160/3, 163/3, 179/6, 179/7, 181/7, 181/8 obręb 16 – Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki

 

Informacja - Wybory uzupełniające ławników
  Rafał Darczyński      05.12.2017 godz. 13:21
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia - działki o numerach ewidencyjnych: 53, 61 - obręb 5  Godaszewice, Gmina Tomaszów Mazowiecki
  Krzysztof Szczepański      01.12.2017 godz. 14:05
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na: budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia - działki o numerach ewidencyjnych: 53, 61 - obręb 5 – Godaszewice, Gmina Tomaszów Mazowiecki

 

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem, na działkach i częściach działek nr 853, 852, 717, 727, 1039, 1038/1, 716
  Krzysztof Szczepański      01.12.2017 godz. 8:13
 

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem, na działkach i częściach działek nr 853, 852, 717, 727, 1039, 1038/1, 716

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz ze stacją transformatorową i złączami kablowymi - działki o numerach ewidencyjnych: 561/16, 562/7, 562/8, 563/9, 563/12, 565/7 - obręb 11  Łazisko, Gmina Tomaszów Mazowiecki, - działka numer ewidencyjny: 31/3  obręb nr 10, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
  Krzysztof Szczepański      30.11.2017 godz. 13:53
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz ze stacją transformatorową i złączami kablowymi - działki o numerach ewidencyjnych: 561/16, 562/7, 562/8, 563/9, 563/12, 565/7 - obręb 11 – Łazisko, Gmina Tomaszów Mazowiecki, - działka numer ewidencyjny: 31/3 – obręb nr 10, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno  wschodniej części wsi Łazisko  gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Krzysztof Szczepański      30.11.2017 godz. 13:17
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – wschodniej części wsi Łazisko – gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt!!!
  Rafał Darczyński      03.11.2017 godz. 11:35
 

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt!!!
Rolniku składając spis zwierząt dziś unikniesz kolejek!!!

 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego  w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszczenia w księgach rejestracji.
Rolnicy posiadający 15 sztuk bydła i więcej proszeni są o dostarczenie w/w spisów na nośnikach elektronicznych w arkuszu kalkulacyjnym excel, co pozwoli znacząco skrócić czas ich obsługi.

 

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia w dniu 12 października 2017 r. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Rafał Darczyński      17.10.2017 godz. 15:17
 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia w dniu 12 października 2017 r. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Jak zgłosić wycinkę drzewa w przypadku właściciela, który planuje wycinkę na cele niezwiązane i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nowe obowiązki od 17.06.2017 roku
  Rafał Darczyński      13.06.2017 godz. 8:37
 

JAK ZGŁOSIĆ WYCINKĘ DRZEWA

W PRZYPADKU WŁAŚCICIELA, KTÓRY PLANUJE WYCINKĘ NA CELE NIEZWIĄZANE

 I ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 -nowe obowiązki od 17.06.2017 roku

1. Nowa ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (pozostałe drzewa). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

– organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których powinien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne zgłoszenie).

– w przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

– jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

– usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

– w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych -> 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych -> 65 cm i pozostałych drzew -> 50 cm.

2. Z rad gmin zostaję zdjęta możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy ds. środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500 zł/1 cm obwodu drzewa dla drzew i 200 zł/1 m.kw. krzewu).

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Rafał Darczyński      19.04.2017 godz. 10:51
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U. z 2017 roku poz. 722) dopuszcza się wyposzczanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami tj. należy starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało ptaki dzikie, w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. W gospodarstwach mogą być stosowane inne sposoby mające na celu ograniczenie do minimum ryzyko kontaktu z dzikimi ptakami np. ogrodzenie wybiegów.
Bez zmian pozostaje min. obowiązki:
- zgłaszania miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
- karmienia i pojenia drobiu w sposób wykluczający przed dostępem dla ptaków dzikich.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK
  Rafał Darczyński      22.02.2017 godz. 12:53
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK

 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  Rafał Darczyński      02.12.2016 godz. 8:28
 

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Państwowy Monitoring Środowiska
  Rafał Darczyński      22.09.2016 godz. 9:13
 
 

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  Rafał Darczyński      20.06.2014 godz. 15:21
 
 

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
  Rafał Darczyński      22.07.2010 godz. 13:26
 
 

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
  Rafał Darczyński      21.04.2010 godz. 9:30
 
 

» ARCHIWUM «

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
044 725 25 79
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl