Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju protetyka stomatologiczna dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Rafał Darczyński      13.09.2018 godz. 14:41
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju protetyka stomatologiczna dla mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo-napowietrznej linii niskiego napięcia na dzialkach o numeracj ewidencyjnych: 24, 26, 49, 50, 87, 99 - obręb 14 - Świńsko-Łagiewniki, Gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.18.2018
  Rafał Darczyński      13.09.2018 godz. 9:43
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo-napowietrznej linii niskiego napięcia na dzialkach o numeracj ewidencyjnych: 24, 26, 49, 50, 87, 99 - obręb 14 - Świńsko-Łagiewniki, Gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.18.2018

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 - Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi
  Rafał Darczyński      30.08.2018 godz. 14:19
 
 

Ogłoszenie o naborze Nr 4/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej
  Rafał Darczyński      30.08.2018 godz. 14:08
 
 

Ogłoszenie o naborze Nr 3/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej
  Rafał Darczyński      30.08.2018 godz. 13:59
 
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim w wyborach do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Rafał Darczyński      23.08.2018 godz. 15:32
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim w wyborach do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

STREFY UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNEGO ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO
  Rafał Darczyński      10.07.2018 godz. 10:07
 
 

Infomacja w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
  Rafał Darczyński      27.06.2018 godz. 14:08
 

Infomacja w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Rafał Darczyński      26.06.2018 godz. 11:02
 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki

 

Informacja dla mieszkańców Kolonia Zawada ul. Osiedlowa, Kasztanowa, Jadwigów (posesje od numeru 1 do 18) dotycząca kanalizacji sanitarnej
  Rafał Darczyński      11.05.2018 godz. 13:28
 

W związku z zakończeniem inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów oraz części miejscowości Kolonia Zawada", informuję właścicieli nieruchomosci położonych wzdłuż wybudowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej, iz można dokonywać podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W tym celu należy uprzednio złożyć wniosek do Gestora sieci o wyrażenie zgody na wykonanie podłączenia. Wniosek i bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 (budynek B) lub telefonicznie 44 724 67 55 wew. 42

 

Informacja Inspekcji weterynaryjnej dotycząca badania padłych zwierząt w wyniku wypadku w kierunku wścieklizny
  Rafał Darczyński      11.05.2018 godz. 13:19
 

W związku raportem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że w krajach w których występuje wścieklizna endemicznie zwierzęta (szczególnie drapieżne wolnożyjące oraz bezdomne) padłe w wyniku wypadków komunikacyjnych powinny być badane w kierunku wścieklizny. Do badania nadają się świeże zwłoki zwierząt z nieuszkodzoną głową.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GAZYFIKACJI CZĘŚCI WSI SMARDZEWICE
  Rafał Darczyński      23.02.2018 godz. 18:36
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GAZYFIKACJI CZĘŚCI WSI SMARDZEWICE:

 • odcinek ul. Głównej (od ul. Łozińskiego do ul. Południowej) – dł. 2517 mb
 • odcinek ul. Wesołej (od ul. Głównej do posesji nr 15 ) – dł. 239 mb
 • odcinek ul. Pilicznej (od ul. Głównej do ul. Jeneralskiej) –  dł.  1073 mb
 • odcinek ul. Dziubałtowskiego (od ul. Jeneralskiej do posesji nr 104) –  dł. 1105 mb
 • odcinek ul. Jeneralskiej (od ul. Pilicznej do posesji nr 11) –  dł. 286 mb
 • odcinek ul. Kwarcowej (od ul. Głównej do posesji nr 7) – dł. 188 mb
 • odcinek ul. Zacisze (od ul. Głównej do ul. Stoczek) – dł. 735 mb
 • odcinek ul. Stoczek (od ul. Zacisze do posesji nr 8C) – 355 mb
 • odcinek ul. Wschodniej (od ul. Głównej do ul. Kryształowej ) – dł. 468 mb
 • odcinek ul. Diamentowej (od ul. Wschodniej do posesji nr 5 ) – dł. 58 mb
 • odcinek ul. Kryształowej (od ul. Wschodniej do posesji nr 12) – dł. 213 mb
 • odcinek ul. Wodnej (od ul. Głównej do ul. Szczęśliwej) – dł. 175 mb
 • odcinek ul. Wspólnej (od ul. Wodnej do ul. Ostrowskiego) – dł. 47 mb
 • odcinek ul. Ostrowskiego (od ul. Wspólnej do posesji nr 5) – dł. 355 mb
 • odcinek ul. Szczęśliwej (od ul. Wodnej do posesji nr 9) – dł. 218 mb
 • odcinek ul. Głównej (od ul. Głównej do ul. Zielonej) – dł. 393 mb
 • odcinek ul. Zielonej (od ul. Głównej do posesji nr 51) – dł. 555 mb
 • odcinek ul. Południowej (od ul. Głównej do ul. Klonowej) – dł. 700 mb
 • odcinek ul. Klonowej (od ul. Południowej do posesji nr 14) – dł. 161 mb
 • cała ul. Leśna – dł. 220 mb
 

DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
  Rafał Darczyński      20.02.2018 godz. 11:48
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił niżej wymienione programy:

1. Wykonanie przydomowych oczyszczalni scieków w latach 2018 - 2019.

2. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2018 - 2019.

3. Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacja źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych  źródeł energii w latach 2018 -2020.

4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego.

Bliższe informacje o programach można uzyskać korzystając ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php


BANK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WFOŚiGW W ŁODZI w ramach „Programu priorytetowego dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacja źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych  źródeł energii w latach 2018 -2020.


POWIATOWY BANK SPÓLDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
http://www.pbstom.com.pl/
ul. Handlowa 35/73, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44/ 726-09-00,
- Punkt kasowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 4
- Punkt kasowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Wąwalska 6/10

Uwaga:
W w/w banku można dokonać wszelkich formalności związanych z pozyskaniem dotacji.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA 2018 ROK
  Rafał Darczyński      18.12.2017 godz. 13:54
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2018 ROK

ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA ODPADÓW 2018 ROK

 

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  Rafał Darczyński      20.06.2014 godz. 15:21
 
 

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
  Rafał Darczyński      22.07.2010 godz. 13:26
 
 

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
  Rafał Darczyński      21.04.2010 godz. 9:30
 
 

» ARCHIWUM «

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl