Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT » 2017 ROK


 
  Budowa drogi gminnej - ulicy Podleśnej w miejscowości Tresta - ETAP II
  Budowa drogi gminnej nr 116412E w miejscowości Smardzewice wraz z infrastrukturą techniczną
  Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Smardzewice i Wąwał oraz Smardzewice i Twarda
  Dostawa zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych
  Przebudowa drogi gminnej nr 116404E przez wieś Niebrów
  Przebudowa drogi gminnej nr 116429E w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana wraz z budową oświetlenia ulicznego
  Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - III postępowanie
  Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smardzewicach
  Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Wiadernie na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - II postępowanie
  Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - III postępowanie
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2017/2018 w ilości ok. 107.500 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 7.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada
  Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, budynków znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki – IV etap
  Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego w miejscowości Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 23 styczeń 2017
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 23 styczeń 2017 godz. 14:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 23 styczeń 2017 godz. 14:14
Liczba odsłon:
  6191 od 23 styczeń 2017 godz. 14:14  (średnio 3.27 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33