Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2011 ROK » Ogłoszenie o wyniku przetargu


 
  Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych gminy Tomaszów Maz. w roku 2011
  Dostawa i montaż instalacji teletechnicznych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smardzewicach ul. Główna 10, gm. Tomaszów Maz.
  Dostawa materiałów betonowych na wykonanie: remontów i budowy chodników na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
  Remont nawierzchni bitumicznych - wykonanie nakładek asfaltowych z częsciową wymianą konstrukcji w pasie drogowym dróg gminnych gminy Tomaszów Mazowiecki w roku 2011
  Rozbudowa Domu Ludowego na potrzeby kulturalno - społeczne w Komorowie, gm. Tomaszów Maz.
  Rozbudowa stacji wodociągowej w Wiadernie, gm. Tomaszów Maz.
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki w ilości ok. 148.800 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42.6 MJ/kg) dla jednostek podległych ZEAS i Gminie Tomaszów Maz.
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Maz.
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Maz.
  Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz.
  Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Smardzewicach
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Maz. sezon 2010 - 2011 r. dł. ok. 120 km
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 28 luty 2011
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 28 luty 2011 godz. 14:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 28 luty 2011 godz. 14:12
Liczba odsłon:
  9575 od 28 luty 2011 godz. 14:12  (średnio 2.96 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33