Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2016 » Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki w sezonie 2016/2017


Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zarządzanych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki

w sezonie 2016/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 6

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części A zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części B zamówienia

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wiesława Starosta [Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 12 październik 2016
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 12 październik 2016 godz. 09:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 9 listopad 2016 godz. 14:18
Liczba odsłon:
  3857 od 12 październik 2016 godz. 09:52  (średnio 2.36 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33