Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2015 » Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - utwardzenie ulic płytami typu JOMB


Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - utwardzenie ulic płytami typu JOMB

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 8b

Załącznik nr 9a i 9b do SWZ

Wyjaśnienie nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wiesława Starosta [Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 23 marzec 2015
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 23 marzec 2015 godz. 15:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 28 kwiecień 2015 godz. 08:21
Liczba odsłon:
  6169 od 23 marzec 2015 godz. 15:12  (średnio 2.81 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33