Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2015 » Świadczenie usług związanych z wykaszaniem traw i chwastów z terenu pasów drogowych oraz wykaszanie traw z parkingów, placów zabaw, boisk sportowych usytuowanych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki


Świadczenie usług związanych z wykaszaniem traw i chwastów z terenu pasów drogowych oraz wykaszanie traw z parkingów, placów zabaw, boisk sportowych usytuowanych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 6

Załącznik nr 7 do SWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 8 maj 2015
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 8 maj 2015 godz. 15:04
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 26 maj 2015 godz. 14:30
Liczba odsłon:
  4711 od 8 maj 2015 godz. 15:04  (średnio 2.4 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33