Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2014 ROK » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia » Zamówienie uzupełniające dot. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektow-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wiaderno, Swolszewice Małe i Twarda


Gmina Tomaszów Mazowiecki informuje, że dnia 09.12.2014 r. została zawarta umowa na: "Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków dla części miejscowości Wiaderno, Swolszewice Małe i Twarda  – realizowane w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki – przygotowanie dokumentacji”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wiesława Starosta [Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 10 grudzień 2014
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 10 grudzień 2014 godz. 13:39
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 10 grudzień 2014 godz. 13:48
Liczba odsłon:
  5781 od 10 grudzień 2014 godz. 13:39  (średnio 2.65 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33