Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2009


 
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. 125 mb na ul. Nowej w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. 230 mb w miejscowości Sługocice, gm. Tomaszów Maz. w kier. Brzustowa
  Budowa oświetlenia ulicznego dł. 255 mb na ul. Zielonej i Polnej w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.
  Dostawa materiałów betonowych niezbędnych do wykonania: 1. Utwardzenia placu o pow. 666 m2 przed budynkiem OSP Chorzęcin, 2. Utwardzenia wjazdu o pow. 220 m2 na terenie Przedszkola Twarda, 3. Remontu chodnika dł 72 mb w pasie ul. Głównej...
  Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej (o pow. 24,63 m2) wraz z jej montażem w budynku Domu Ludowego w Kwiatkówce, gm. Tomaszów Maz.
  Opracowanie dokumentacji drogi i oświetlenia ul. Ogrodowej w Smardzewicach gm. Tomaszów Maz. na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. nr 193 poz. 1194)
  Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Ciebłowice Duże - Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Smardzewicach wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. 'budowa kotłowni i instalacji C.O. wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kwiatkówce'
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.'Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą C.O. i modernizacją kotłowni'
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji przebudowy i modernizacji ujęcia wody i stacji wodociągowej w Smardzewicach wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok. 250 mb ul. Krzywej w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok. 250 mb ul. Stoczek w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok. 350 mb parku w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego dł. ok. 350 mb ul. Polnej w miejscowości Kol. Zawada, gm. Tomaszów Maz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  Przebudowa ogrodzenia dł. 170 mb w systemie panelowym wys. 1,5 m na podmurówce brtonowej prefabrykowanej wys. 0,3 m przy budynku Przedszkola Twarda, gm. Tomaszów Maz.
  Remont Bibiloteki w Wiadernie, gm Tomaszów Maz. polegający na wymianie pokrycia dachu plus roboty towarzyszące ujęte w przedmiarze robót
  Remont cząstkowy bez wycinki gminnych dróg asfaltowych na terenie gm. Tomaszów Maz.
  Remont pomieszczeń ciągu żywieniowego (kuchnia i stołówka) oraz dwóch korytarzy w budynku Przedszkola Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla obszaru Gminy Tomaszów Maz.
  Świadczenie usług urbanistycznych w zakresie opracowania projektów decyzji na obszarach Gminy Tomaszów Maz.
  Utawrdzenie placu o pow. 338 m2 Urzędu Gminy Tomaszów Maz. przy ul. Mościcikego 4 wraz z rozbiórką bud. gospodarczego murowanego o pow. zabudowy 27 m2
  Wykonanie usług w zakresie wyłapywania, przyjmowania i przetrzymywania w schronisku bezpańskich psów z terenu Gminy Tomaszów Maz.
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 6 luty 2009
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 6 luty 2009 godz. 11:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 6 luty 2009 godz. 11:29
Liczba odsłon:
  11944 od 6 luty 2009 godz. 11:28  (średnio 3.12 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33