Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2016 » Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smardzewicach wraz robotami towarzyszącymi”


Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Smardzewicach wraz robotami towarzyszącymi”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 do SWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wiesława Starosta [Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 15 styczeń 2016
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 15 styczeń 2016 godz. 14:36
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 19 luty 2016 godz. 13:15
Liczba odsłon:
  4475 od 15 styczeń 2016 godz. 14:36  (średnio 2.44 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33