Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA DO 30.000 EURO  » 2008 i wcześniej » Konserwacja rowów przy drogach dł. 1565 mb wraz z wymianą uszkodzonych przepustów na terenie gm. Tomaszów Maz.


Konserwacja rowów przy drogach dł. 1565 mb wraz z wymianą uszkodzonych przepustów + roboty towarzyszące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz oferty - zał. nr 1

Formularz: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Projekt umowy - zał. nr 3

Przedmiar robót - zał. nr 4

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sławomir Bernacki [Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 21 październik 2008
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 21 październik 2008 godz. 11:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 29 październik 2008 godz. 09:45
Liczba odsłon:
  8977 od 21 październik 2008 godz. 11:33  (średnio 2.56 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33