Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - III postępowanie

Numer: RZ.271.20.2017


Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice"


» ZAŁĄCZNIKI «
Załączniki od 1 do 8 do SIWZ
Dodany: 12.10.2017 godz. 14:52
 
Załącznik nr 10 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
Dodany: 12.10.2017 godz. 14:59
 
Załączniki nr 9a,9b i 9c do SIWZ
Dodany: 13.10.2017 godz. 8:15
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 13.10.2017 godz. 8:55
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodany: 16.10.2017 godz. 12:35
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dodany: 25.10.2017 godz. 13:52
 
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Dodany: 25.10.2017 godz. 13:52
 
Wniosek i charakterystyka zwolnienia z zakazu budowy na obszarach zagrożonych powodzią
Dodany: 25.10.2017 godz. 13:52
 
Wyjaśnienie Nr 1
Dodany: 30.10.2017 godz. 12:35
 
Decyzja zwalniająca z zakazu budowy obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
Dodany: 03.11.2017 godz. 15:43
 Ostateczny termin składania ofert:
  7 2017Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Wiesława Starosta [Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych] dnia 12 2017
Informacja opublikowana przez:
  dnia 12 2017 godz. 14:19
Liczba odsłon:
  3875 od 12 2017 godz. 14:19  (średnio 5.01 odsłon/dobę)

 

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl