Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja o spotkaniu z mieszkańcami wsi Komorów, Zaborów Pierwszy i Zaborów Drugi
 Rafał Darczyński      19.04.2018

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej do 140 m, na terenie działek o nr ewid. 205/19, 205/4, obręb 18 - Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.6.2018
 Rafał Darczyński      16.04.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wiadernie
 Rafał Darczyński      16.04.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie
 Rafał Darczyński      16.04.2018

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - Rozbudowa zakładu przeróbki piasków kwarcowych na terenie TKSM Biała Góra w zakresie rozbiórek, zabudowy nowych instalacji do przeróbki mokrej i suszenia wraz z przebudową i rozbudową placów składowych, przebudową infrastruktury komunikacyjnej i technicznej przy ulicy Łozińskiego 6 w Smardzewicach, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6220.19.2017
 Rafał Darczyński      13.04.2018

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - Przebudowa drogi powiatowej nr 4325 E Chorzęcin - Łazisko w miejscowości Łazisko, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6220.17.2017
 Rafał Darczyński      13.04.2018

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - Budowa budynku inwentarskiego - kurnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 903, 904 obręb 21 - Zawada - znak: RG.6220.12.2016
 Rafał Darczyński      13.04.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Rafał Darczyński      11.04.2018

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, że prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki, do realizacji w 2018 r.
 Rafał Darczyński      13.03.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA GAZYFIKACJI CZĘŚCI WSI SMARDZEWICE
 Rafał Darczyński      23.02.2018

DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
 Rafał Darczyński      20.02.2018

Obwieszczenie Nr 30/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na obszarze województwa łódzkiego
 Rafał Darczyński      15.01.2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA 2018 ROK
 Rafał Darczyński      18.12.2017

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt!!!
 Rafał Darczyński      03.11.2017

Jak zgłosić wycinkę drzewa w przypadku właściciela, który planuje wycinkę na cele niezwiązane i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nowe obowiązki od 17.06.2017 roku
 Rafał Darczyński      13.06.2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
 Rafał Darczyński      19.04.2017

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl