Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Uchwały Rady Gminy TOMASZÓW MAZOWIECKI
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
LIII/317/18LIII/18Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - wschodniej części wsi Łazisko - Gmina Tomaszów Mazowiecki00.00.0000
XLVIII/290/17XLVIII/17Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad Zalewem Sulejowskim, w zachodniej części wsi Smardzewice, Tresta w Gminie Tomaszów Mazowiecki00.00.0000
XLVIII/289/17XLVIII/17Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego22.11.2017
XXXVI/202/16XXXVI/16 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Jadwigów i Kolonia Zawada w Gminie Tomaszów Mazowiecki28.12.2016
XXXVI/201/16XXXVI/16Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Dąbrowa i Kolonia Zawada w Gminie Tomaszów Mazowiecki28.12.2016
XXXVI/200/16XXXVI/16 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Zawada w Gminie Tomaszów Mazowiecki28.12.2016
XXXVI/199/16XXXVI/16Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Łazisko i Niebrów w Gminie Tomaszów Mazowiecki28.12.2016
XXXVI/198/16XXXVI/16Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Godaszewice i Chorzęcin w Gminie Tomaszów Mazowiecki28.12.2016
XXXVI/197/16XXXVI/16Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Świńsko, Łagiewniki i Kwiatkówka w Gminie Tomaszów Mazowiecki28.12.2016
XXXI/168/16XXXI/16Zmiana Uchwały Nr XXXVI/286/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - wschodniej części wsi Łazisko - Gmina Toma27.09.2016
XXVIII/150/16XXVIII/16Zmiana Uchwały Nr XXII/120/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad Zalewem Sulejowskim, w zachodniej części wsi: Smardzew28.06.2016
XXII/120/16XXII/16Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na Zalewem Sulejowskim, w zachodniej części wsi: Smardzewice, Tresta w Gminie Tomaszów Mazowiecki08.02.2016
 

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl