Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
KOMUNIKAT - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Firmę ENERIS Surowce S.A. oddział w Tomaszowie Mazowieckim i funkcjonuje przy ul. Majowej 87/89, w Tomaszowie Mazowieckim
 Rafał Darczyński      05.12.2018 godz. 10:28

KOMUNIKAT

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Firmę ENERIS Surowce S.A. oddział w Tomaszowie Mazowieckim i funkcjonuje przy ul. Majowej 87/89,w Tomaszowie  Mazowieckim
 

kontakt: (44) 724 41 71, faks (44) 724 41 72, e-mail: tomaszow@grupa-eners.pl

PSZOK CZYNNY JEST W KAŻDY PIĄTEK MIESIĄCA,

W GODZINACH OD 12:00 DO 18:00

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i tektura,
 2. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 3. szkło,
 4. przeterminowane leki,
 5. chemikalia,
 6. zużyte baterie i akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 9. zużyte opony,
 10. odzież i tekstylia,
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 1m3/rok od właściciela nieruchomości,
 12. odpady zielone w ilości nieprzekraczającej 1m3/rok od właściciela nieruchomości,

Za odpłatnością powyżej 1m3/rok od właściciela nieruchomości, przyjmowane będą:

 1. odpady budowlane i rozbiórkowe, w kwocie 194,40 zł/m3
 2. odpady zielone, w kwocie 302,40 zł/m3

WYKAZ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW WRAZ Z KODAMI DOSTĘPNY JEST U OBSŁUGI PSZOK

 W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.
 • szyby samochodowe,
 • części samochodowe,
 • inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI !

W PSZOK WYSTAWIA SIĘ KARTY PRZEKAZANIA ODPADU.

 


 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl